A

4,500,000 تومان با تخفیف
 • ماهانه 3 بار ایمیل مارکتیگ
  ( هر بار 300,000 ایمیل )
 • ماهانه 6 بار رپرتاژ در 15 سایت
 • روزانه 300,000 بازدیدتبلیغات بنری
 • صفحه سایتی یا کاتالوگ تک صفحه ای در 15 سایت
 • 6,000 لایک در فیس بوک
 • 10,000 پیامک با اعتبار 3ماهه
انتخاب این بسته

B

3,700,000 تومان با تخفیف
 • ماهانه 2 بار ایمیل مارکتیگ
  ( هر بار 300,000 ایمیل )
 • ماهانه 3 بار رپرتاژ در 15 سایت
 • روزانه 200,000 بازدیدتبلیغات بنری
 • صفحه سایتی یا کاتالوگ تک صفحه ای در 14 سایت
 • 4,500 لایک در فیس بوک
 • 5,000 پیامک با اعتبار 3ماهه
انتخاب این بسته

C

2,900,000 تومان با تخفیف
 • ماهانه 1 بار ایمیل مارکتیگ
  ( هر بار 300,000 ایمیل )
 • ماهانه 2 بار رپرتاژ در 15 سایت
 • روزانه 100,000 بازدیدتبلیغات بنری
 • صفحه سایتی یا کاتالوگ تک صفحه ای در 13 سایت
 • 3,000 لایک در فیس بوک
 • 2,000 پیامک با اعتبار 3ماهه
انتخاب این بسته

D

2,000,000 تومان با تخفیف
 • بدون ایمیل مارکتینگ
 • ماهانه 1 بار رپرتاژ در 15 سایت
 • روزانه 100,000 بازدیدتبلیغات بنری
 • صفحه سایتی یا کاتالوگ تک صفحه ای در 12 سایت
 • 1,000 لایک در فیس بوک
 • 500 پیامک با اعتبار 3ماهه
انتخاب این بسته