مقالات

امروزه تعداد کاربران اینترنتی در سراسر جهان، روز به روز بیشتر می شود و اینترنت به وسیله کاربرانی متعلق به گروه های سنی و طبقات اجتماعی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر، اینترنت به یک رسانه مهم و تاثیرگذار در ارتباطات، ...

بیشتر بخوانید >

لازم نیست تجارت شما بودجه زیادی داشته باشد تا بتواند فیلم های ویروسی تولید کند!کمپین های بازاریابی ویروسی روش های مردمی هستند که از شبکه های اجتماعی برای افزایش تولید سرنخ های تجاری و تعامل برند استفاده می کنند.

بیشتر بخوانید >

فرآیند مشخص کردن بودجه بازاریابی سالانه یکی از کارهای مشکل است که اکثر افراد دل خوشی از آن ندارند. شما در فرآیند تعیین بودجه دو وظیفه سخت و خسته کننده در پیش رو خواهید داشت. بیشتر بخوانید >